bkg_header-2

KOMUNIKAT

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” informuje, że Zarząd Towarzystwa Przywracania Rodziny podjął uchwałę o rozwiązaniu (likwidacji) Ośrodka z dniem 31.12.2021r. Decyzja ta została podjęta w związku z zakończeniem kolejnej umowy na prowadzenie Ośrodka i brakiem ogłoszenia konkursu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w Województwie na kolejne lata, co uniemożliwia dalszą działalność.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ustalenia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, prosimy o kierowanie wszelkich spraw merytorycznych związanych z dotychczasową współpracą z Ośrodkiem „Pro Familia” do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61 – 731 Poznań, rops@rops.poznan.pl, tel. 61 8567300.


Projekt zrealizowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji
Województwa Wielkopolskiego
oborniki

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo

Facebook Ochronka Jurek